Stichting Delta

Stichting Delta De Bilt voor primair onderwijs is medio 2008 ontstaan uit de samenwerking tussen vijf schoolbesturen. De stichting beheert en bestuurt tien basisscholen in de gemeente De Bilt. Deze scholen zijn katholiek, protestants, algemeen christelijk of zoals onze school een 'bijzonder algemeen karakter'. Stichting Delta De Bilt streeft naar hoogwaardig onderwijs dat gegeven wordt door uitstekend personeel in een professionele organisatie. Kinderen moeten groeien en de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij een positieve bijdrage leveren aan de wereld. Hierbij moeten de talenten van alle betrokkenen worden benut in het besef dat het samen iedere dag een beetje beter moet dan de vorige dag. We vinden het belangrijk dat leerkrachten met hart en ziel voor de klas staan, kansen durven benutten en open staan voor nieuwe ontwikkelingen. We zien de ouders van de leerlingen als onze partners in onderwijs en opvoeding. Onze scholen zijn herkenbaar als scholen van Stichting Delta en onderhouden een nauwe band met elkaar om de kwaliteit op iedere school te verbeteren. Iedere school heeft een eigen identiteit, profiel en schoolconcept, waardoor Delta in de gemeente De Bilt voor een diversiteit binnen het basisonderwijs zorgt.

Voor meer informatie over Stichting Delta klik hier .