Bewegingsonderwijs

Binnen de Van Dijckschool is er veel aandacht voor Sport en Bewegen en voldoen we aan de voorwaarde voor het vignet Bewegen en Sport. Het vignet waarborgt dat we voldoende beweegmomenten hebben op school.

De bewegingsonderwijs lessen worden gegeven in het speellokaal, de gymzaal of op het schoolplein. De lessen worden gegeven door een vakleerkracht. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week een les van 45 minuten. De kleuters ( groepen 1 en 2) krijgen les van hun eigen leerkracht. Groep 2 krijgt daar zelfs nog één keer in de week extra les van vakleerkracht die ook de groepen 3 t/m 8 les geeft.

De inhoud van de bewegingsonderwijs lessen worden aan de hand van de 12 leerlijnen van het basisdocument ingevuld. In de gymzaal wordt veel gebruikgemaakt van de toestellen en wordt er gewerkt aan het vergroten van de eigen vaardigheid. De toestellen lessen worden aangevuld met de spellessen, waarbij de nadruk vooral ligt op het samenwerken en de spelvaardigheden. De buitenlessen zijn voornamelijk spelactiviteiten.

Tijdens de bewegingsonderwijs lessen ligt de focus voornamelijk op de motorische ontwikkeling. Om deze ontwikkeling in beeld te krijgen hebben we met alle vakdocenten van de stichting afgesproken om twee keer per jaar de MQ Scan af te nemen. De MQ Scan is een wetenschappelijk onderbouwde vaardigheidstest, waarbij de kinderen tijdens de les een parcours zo snel mogelijk afleggen.

Een onderdeel van het leerproces van de kinderen is, dat de kinderen de geleerde vaardigheden in een wedstrijdvorm tegen anderen kunnen laten zien. Zo doet onze school actief mee aan sportevenementen:

  • Stichting Delta organiseert sportdagen voor verschillende groepen. Groep 7 doet jaarlijks mee aan het zwemfestijn bij zwembad Brandenburg; groep 8 heeft een basketbal- en coolmoves toernooi; en op De Biltse sportdagen doen groep 6, 7 en 8 mee met slagbal / T-ball en atletiek wedstrijden.
  • Op school hebben wij een sportcommissie. Dit is een groep ouders met de vakdocent, die onder anderen de Koningsspelen organiseren.
  • Vanuit MENS De Bilt worden ook sport evenementen georganiseerd voor na schooltijd en in de vakanties. De kinderen doen hieraan mee op vrijwillige basis. Zo wordt bijvoorbeeld het kerstzaalvoetbaltoernooi altijd goed bezocht.