Kunstzinnige oriëntatie

Op de Van Dijckschool vinden we kunstzinnige oriëntatie ontzettend belangrijk. Hieronder geven we op de volgende deelgebieden een nadere toelichting: muziekonderwijs, beeldende vorming, kunstlessen en dramalessen.

Muziekonderwijs

Bij ons op school worden de muzieklessen gegeven door een vakdocent, te weten Juf Janneke. Hieronder een toelichting van Juf Janneke zelf over de muzieklessen bij ons op school.

Met ontzettend veel plezier geef ik muzieklessen aan alle klassen op de Van Dijckschool. Ik vind het een voorrecht om voor elke groep steeds weer een passende en uitdagende les te verzorgen. Ik maak veel gebruik van ritme-instrumenten en boomwhackers, zodat het ritmegevoel al vanaf jonge leeftijd wordt geprikkeld. We zingen erg veel en kijken hierbij naar tekstbeleving, toonhoogte maar ook canon zingen en in de hogere groepen meerstemmigheid komt aan bod. En hoe zit een lied in elkaar en is het opgebouwd? Vooral bij de jongere groepen combineer ik muziek vaak met drama en in alle groepen wordt het regelmatig gecombineerd met dans. Maar daarnaast werk ik ook vakoverstijgend met taal (begrijpend lezen, tekstbegrip, spelling, songwriting) en rekenen (stapelliederen, notatie). Ook maak ik vaak gebruik van bodypercussie –waarbij je je lijf inzet als instrument- en proberen we met de combinatie zang en instrumenten meerdere verbindingen te maken in de hersenen en de coördinatie te verbeteren. Buiten het cognitieve proces zie ik de creativiteit van de kinderen groeien, zie ik dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen, probeer ik ze te prikkelen zichzelf te laten zien en is mijn doel vooral om ze ontzettend veel plezier te laten beleven.

Beeldende vorming

In onze lessen die zien op het vak beeldende vorming werken onze leerlingen rondom de drie componenten die de basis vormen voor beeldend vormgeven; betekenis-vorm-materie.
 
  • Betekenis: datgene wat het beeld uitdrukt. Het gaat zowel om de betekenis die de maker wil uitdrukken, als de betekenis die de beschouwer aan het beeld geeft. Leerlingen ontdekken dat die twee niet altijd overeen hoeven te komen.
  • Vorm: de visuele aspecten die het beeld bepalen. Leerlingen leren hoe zij beeldaspecten als kleur, ruimte, textuur, compositie en vorm(soorten) kunnen hanteren om de zeggingskracht van hun beeld zo groot mogelijk te maken.
  • Materie: de materialen waarvan of waarmee het beeld is gemaakt. Leerlingen maken bij het beeldend vormgeven gebruik van de beeldende mogelijkheden van teken- en schildermaterialen, plastische materialen, materialen om ruimtelijk constructief te werken en virtuele materialen. Tegelijk leren ze welke gereedschappen en technieken geschikt zijn om deze materialen te bewerken.

Niet alleen in de eigen klas werken kinderen aan beeldende vorming maar soms wordt dat ook groepsdoorbroken aangeboden. Als ‘kers op de taart’ krijgen de kinderen in het voorjaar een extra serie kunstlessen aangeboden. Een door ons aangetrokken kunstenares verzorgt een serie lessen rondom een bepaald thema. Bijvoorbeeld: insecten en vliegende objecten (Panamarenko) in een Geheime Tuin.

Dramalessen

Bij ons op school krijgen de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 les van een vakdocent in drama en dans. Wij besteden hier aandacht aan omdat drama en dans belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren om zichzelf uit te drukken, gevoelens te uiten en gebeurtenissen te uiten. Het zelfvertrouwen van kinderen groeit en ontwikkelt zich door drama en dans lessen te krijgen, doordat kinderen zich zelf moeten openstellen om iets van zichzelf te kunnen laten zien, groeit hun zelfvertrouwen.

KunstCentraal

Bij Kunst Centraal nemen wij voor al onze leerlingen hoogwaardige cultuureducatie af. Het Cultuurprogramma biedt scholen een goede basis voor cultuureducatie. Dit programma combineert kunst en erfgoed. Bij de activiteiten staan de beleving en ontdekking van de lokale culturele omgeving centraal. Kinderen gaan op onderzoek uit in hun omgeving en ontdekken wat daar allemaal te beleven valt. Ze zien wat ze al kennen met nieuwe ogen en raken vertrouwd met nieuwe dingen in hun omgeving. Ze leren hoe mooi en bijzonder de plek is waar ze wonen. Het Cultuurprogramma brengt daarnaast cultuur en geschiedenis verrassend dichtbij: dicht bij de school, dicht bij de leerlingen en dicht bij de lokale gemeenschap. Het is een programma dat de omgeving kleurt en verrijkt. Voor meer informatie zie:

https://kunstcentraal.nl/wat-doen-wij/#primair-onderwijs