Communicatie ouders

Ouders hebben kennis over hun kind die voor ons van onschatbare waarde is, maar andersom is dat ook zo. Daarom is het voor ons logisch dat ouders en school samenwerken, want onderwijs maak je samen. We creëren geen drempels en gaan uit van een open en eerlijke communicatie. We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar blijven altijd in gesprek. We hebben één gezamenlijk belang: het kind. In de afbeelding hieronder ziet u terug hoe de school, de ouders en het kind zich tot elkaar verhouden.

In de zgn. driehoeksrelatie staan de ouder en de leraar onderin, en het kind bovenaan. De leerling rust als het ware op de schouders van de ouder en de leerkracht.

 

Social Schools

Om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, werken wij met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs waardoor u op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze op de hoogte bent en blijft waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school.

Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent. Hoe werkt het? De leerkracht of ouder plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Via deze weg wordt ook de nieuwsbrief met u gedeeld. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. Ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail met daarin een link om een account te activeren.Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.

Gesprekscyclus

Jaarlijks voert de leerkracht gesprekken met ouders en kinderen.  Zij geven heldere en eerlijke informatie, ontvangen informatie van de ouders en zorgen ervoor dat er sprake is van wederzijdse afstemming, gericht op de ontwikkeling van het kind en het behalen van doelen. Het voeren van deze gesprekken gebeurt vanuit de pedagogische driehoek school-ouders-kind.

Wij voeren verschillende gesprekken op school, te weten:

-omgekeerd oudergesprek

-kindgesprekken

-ontwikkelgesprek

-rapportgesprekken/ omgekeerd ouder-kindgesprek

-kijk-adviesgesprekken

-pre-adviesgesprekken en adviesgesprekken

 

Gesprekkencyclus,  ziet er schematisch als volgt uit:

Soort gesprek

Verplicht/

Facultatief

periode

bedoeld voor

groep

omgekeerd oudergesprek

F, initiatief bij ouders

3e  schoolweek 

leerkr./ouder

(geen kinderen)

1 t/m 3*

4 t/m 7

kindgesprek

V

oktober en voorjaar

november

kind en leerkracht

kind en leerkracht

2 t/m 7

8

ontwikkelgesprek

(geen schriftelijk rapport, wel verslaglegging in P)

V

november

leerkr./ouder kind/leerkr./ouder

1 t/m 3*

4 t/m 7

rapportgesprek

(wel schriftelijk rapport)

V

november

kind/leerkr./ouder

8

Pré-advies gesprek

V

Januari 

kind/leerkr./ouder

8

rapportgesprek 1

(schriftelijk rapport)

V

februari

leerkr./ouder kind/leerkr./ouder 

1 t/m 3*

4 t/m 7

adviesgesprek VO

V

maart

kind/leerkr./ouder 

8

kindgesprek

V

maart

kind en leerkracht

2 t/m 7

rapportgesprek 2

(schriftelijk rapport)

F

juni

leerkr./ouder kind/leerkr./ouder 

1 t/m 3*

4 t/m 6

kijk-gesprek

V

juni/juli

kind/leerkr./ouder/leerkr. gr.8

7

 

Gelet op het belang van de communicatie tussen de ouder , school en kind gaan wij er vanuit dat ouders in ieder geval op de niet facultatieve momenten aanwezig zullen zijn.