Medezeggenschapsraad (MR)

Wat doet de MR van de van Dijckschool?

Onderling overleg in school tussen ouders, leerlingen en personeel bevorderen.

 • Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid en praten mee over personeelszaken, financiën, passend onderwijs en organisatie van de school
 • Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht, dit is vastgelegd in de WMS (Wet medezeggenschap op Scholen)
 • Maandelijkse vergaderingen zijn daar waar mogelijk openbaar. De agenda en notulen zijn te vinden op de website van school en daarnaast verschijnt er een stukje in de nieuwsbrief

De MR van de van Dijckschool bestaat uit zes leden: drie leden vanuit de ouders en drie leden vanuit het personeel.
Daarnaast is er ook een overkoepelende MR voor alle Deltascholen samen. Deze GMR bestaat uit een personeelslid en een ouder.

Namens de ouders:

 • Remco Heinen(voorzitter)
 • Samantha Wolff
 • Irene Dieker

Namens het personeel:

 • Manasse van Dijk
 • Patricia Zwagemaker
 • Martine Nijmeijer

GMR 

 • Martine Nijmeijer (personeel)
 • Joline Auw Yang (ouder)

Is er iets wat u bij de MR wilt neerleggen, spreek ons dan aan of mail ons!

mr@vandijckschoolbilthoven.nl