Verlofaanvraag

 

Ouders/verzorgers kunnen via de app Social Schools (onder ‘mijn kinderen’) een verlofaanvraag doen bij de school. Deze komt binnen bij de directie. Na goed- of afkeuring van het verlof ontvangt u een bericht via de app Social Schools. Meer info klik hier.

Kan mijn kind extra vrije dagen krijgen?

Als uw kind om een bijzondere reden niet naar school kan, kunt u een aanvraag voor verlof indienen bij de directeur van de school. Het gaat dan om bijvoorbeeld:• verhuizing;• religieuze verplichtingen;• huwelijk van bloed- of aanverwanten;• viering van een 12,5 , 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders;• viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders;• ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten;• zogenoemde “andere gewichtige omstandigheden”. Dit zijn onverwachte omstandigheden die niet uitgesteld kunnen worden en buiten de wil van de ouders zijn gelegen.Voorbeelden van situaties waarin u geen extra vrije dag(en) kunt krijgen:- familiebezoek in het buitenland;- vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding;- gebrek aan boekingsmogelijkheden in de schoolvakanties;- eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;- verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn;- vakantiespreiding;- samen reizen;- verlofperiode van ouders, bijvoorbeeld gebruikmaking van een levensloopregeling.

Wanneer uw kind toch zonder toestemming verzuimt, dan is er sprake van luxe verzuim. Dat kan leiden tot het opmaken van een proces-verbaal.(Overgenomen uit: Leerplicht in 8 vragen, gemeente De Bilt)