Luizenprotocol

Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met luizen.
Deze onschadelijke beestjes, die jeuk veroorzaken en door krabben mogelijk kleine infecties geven, dienen bestreden te worden.
Om verspreiding te voorkomen hebben wij een aantal maatregelen getroffen die in dit protocol worden beschreven.
Voorop staat dat preventie en behandeling uitsluitend effect heeft als er thuis en op school wordt samengewerkt.

Wat verwachten wij als school van u:

 • In iedere vakantie worden de kinderen thuis gecontroleerd op luizen/neten.
 • Zodra er luizen/neten worden geconstateerd, wordt de leerkracht op de hoogte gebracht. Andere ouders krijgen hiervan een melding zodat zij thuis (extra) preventief kunnen controleren.
 • De behandeling van kammen, kammen, kammen, gaat thuis van start voor minstens twee weken.
  Het volmaken van deze twee weken is cruciaal omdat je daarmee de cyclus van een luizeneitje (neet) en het uitkomen van luizen doorbreekt.
  Controle tips en meer informatie staat op http://landelijksteunpunthoofdluis.nl en https://www.rivm.nl/hoofdluis

“Het is belangrijk dat het haar dagelijks gekamd wordt volgens de kaminstructie. Voor het verwijderen van luizen zijn fijntandige kammen beschikbaar bij drogist en apotheek.
Het dagelijks uitkammen van de luizen (dood of levend) en het verwijderen van de neten voorkomt dat tussentijds uitgekomen nimfen uitgroeien tot volwassen luizen en voorkomt daarmee dat nieuwe eitjes gelegd worden.” (Bron: RIVM)

Wat kunt u verwachten van school:
Als kinderen thuis goed worden gecontroleerd, is de kans aanzienlijk kleiner dat er levende luizen/neten op school worden geconstateerd.

 • De school heeft een luizencommissie en per klas een of meerdere ouders die luizencontroles uitvoeren.
 • Na iedere vakantie vindt er op school een luizencontrole plaats.
 • Als er op school of thuis luizen/neten worden gevonden verstuurt de leerkracht een algemene mail, naar de klas, zodat iedereen op de hoogte is.
 • De kinderen waarbij luizen en/of neten zijn geconstateerd worden twee weken daarna nogmaals gecontroleerd door een luizenouder (nacontrole).
 • Broertjes en/of zusjes van leerlingen waarbij luizen/neten zijn geconstateerd worden thuis extra gecontroleerd door hun ouders. Eventuele luizen/neten worden gemeld bij de eigen leerkracht.
 • Kinderen die tijdens de controle afwezig zijn, gaan in de nacontrole mee. Dit is normaliter twee weken na de (eerste) luizencontrole.
 • Mocht het twee keer voorkomen dat er bij een kind luizen/neten wordt geconstateerd door een luizenouder, dan wordt er contact opgenomen met de ouders door de luizencoördinator van school.


Bij vragen kunt u contact opnemen met de luizencommissie via luizen.vandijckschool@gmail.com