Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vind je ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

Iedere school heeft een zgn. ondersteuningsprofiel. Hieronder treft u een doorklikmogelijkheid aan naar het ondersteuningsprofiel van de Van Dijckschool.

In het ondersteuningsprofiel vindt u in ieder geval informatie over:

  • - Ondersteuning door de school zelf: wat valt er onder de basisondersteuning.
  • - Ondersteuning met hulp van het samenwerkingsverband: welke extra mogelijkheden zijn er voor begeleiding op de school. Bijvoorbeeld in de vorm van arrangementen.

In onze schoolgids kunt u meer informatie over het schoolondersteuningsprofiel vinden.