Kanjerschool

Kanjerschool

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creƫren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Met de Kanjertraining leren wij kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociale omstandigheden. Alle leerkrachten op de Van Dijckschool hebben trainingen gevolgd om de kanjerlessen te mogen geven en worden daarnaast voortdurend bijgeschoold.

De Van Dijckschool maakt gebruik van het (anti) pestprotocol van de Kanjertraining.