Kanjertraining

Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen ‘erbij te horen’. ‘Erbij horen’ vergt bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag. De Kanjertraining is een zeer succesvolle training voor kinderen tussen 4 en 12 jaar waarmee pestgedrag wordt bestreden. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft elk kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrij komt.

We zijn erg enthousiast over deze methode en merken direct effect op het gedrag van kinderen individueel en in de groep. Ook het pesten van kinderen neemt door deze methode af op onze school. Maar desondanks zal er toch af en toe nog gepest worden. We horen dat graag zo snel mogelijk, dan zoeken we samen naar een oplossing. In de Kanjertraining zit overigens ook ons pestprotocol verwerkt.