De Van Dijckschool

De Van Dijckschool biedt neutraal onderwijs, waarbij zij uitgaat van een gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Daarnaast wordt de kinderen een brede ontwikkeling geboden, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij geloven ook in eigenaarschap en autonomie en we gaan ervan uit dat kinderen echt tot leren komen, wanneer zij zich eigenaar voelen van hun leerproces. Hierbij zijn hun onderwijsbehoeften leidend en is ons aanbod passend. Wij gaan uit van de kracht van het verschil: “Je mag zijn wie je bent”. Onze missie:“Een dijk van een school, voor iedereen."

Neem een kijkje in de school!