Kindgesprekken

Bij ons op school ruimen we twee keer per jaar tijd in voor het voeren van kindgesprekken. Deze gesprekken maken deel uit van de gesprekkencyclus. Zie ook gesprekkencyclus onder de tab 'communicatie ouders'. Klik hier.

UIt wetenschappelijk onderzoek blijkt:

dat kindgesprekken helpen om de onderwijsbehoeften van kinderen duidelijker in beeld te krijgen. Daarbij zijn kindgesprekken nuttig omdat ze de pedagogische relatie versterken. 

Op de Van Dijckschool roosteren wij onze leerkrachten twee keer per jaar uit zodat er één op één met alle leerlingen individueel een kindgeprek kan worden gevoerd. De leerlingen ervaren de kindgesprekken ook als zeer waardevol omdat er serieus naar hen geluisterd wordt en tijd en aandacht aan hen besteed wordt.