Kindgesprekken

Gesprekkencyclus kindgesprekken.

Kindgesprekken maken deel uit van de gesprekkencyclus die we op de Van Dijckschool hanteren.
Voor verdere informatie omtrent kindgesprekken zie schoolgids.

De gesprekkencyclus ziet er schematisch als volgt uit:

 

Soort gesprek periode bedoeld voor groep
kennismakingsgesprek sept.

leerkr/ouder

kind/ leerkr/ouder

1 t/m 3

4 t/m 7

kindgesprek okt./ nov.

kind en leerkracht

kind en leerkracht

2 t/m 7

8

ontwikkelgesprek
(geen schriftelijk rapport)

 

 

rapportgesprek

(wel schriftelijk rapport)

nov.

 

 

 

nov.

 

leerkr/ouder

kind/leerkr/ouder

 

 

kind/leerkr/ouder

1 t/m 3

4 t/m 7

 

8

rapportgesprek 1

(schriftelijk rapport)

febr.

leerkr/ouder

kind/ leerkr/ouder

1 t/m 3

4 t/m 7

adviesgesprek VO mrt. kind/ leerkr/ouder 8
kindgesprek mrt. kind en leerkracht 2 t/m 7

facultatief rapportgesprek 2

(schriftelijk rapport)

juni

leerkr/ouder

kind/leerkr/ouder

1 t/m 3

4t/m 6

pre-advies greprek groep 7

juni/

juli

kind/leekr/ouder/leerkr groep 8 7