Natuur- en milieueducatie

De Van Dijckschool neemt lessen en leskisten af van NME, te weten Natuur- en milieueducatie. De hiervoor genoemde organisatie organiseert alle vormen van leeractiviteiten met betrekking tot o.a. de volgende thema’s: Afval & Grondstoffen, Groen & Biodiversiteit, Energie & Klimaat, Openbare ruimte, Voedsel en Water. In het educatieve aanbod komen de componenten kennis, vaardigheden, inzichten, handelingsperspectief en handelingsbereidheid terug. De leerervaringen van oudere leerlingen zijn een uitbreiding en verdieping van leerervaringen in de jongere leeftijdsgroepen. Door de leeftijdsgroepen heen verschuift de focus van ‘leren waarnemen, spelen, en ervaren' naar 'leren verplaatsen in andere partijen in dilemma’s’.

Braakballen uitpluizen

Met een zoekkaart op zoek gaan naar allerlei soorten bladeren in de Boswerf.