Digi circuit

Op de Van Dijckschool geloven we dat het belangrijk is dat we kinderen meer meegeven dan kennis alleen.
Zeker in deze tijd waarin computers, iPads, laptops en smartphones een belangrijk onderdeel uitmaken van ons leven.
Onze kinderen groeien ermee op. In veel van de door ons gehanteerde methodes is er dan ook aandacht
voor het aanleren van 21ste eeuwse vaardigheden.
Hiernaast ziet u een overzicht van de 21ste eeuwse vaardigheden.

 ‘Digi-circuit’

Qua inhoud zien de lessen die in het Digi-circuit worden aangeboden op het aanleren van de volgende
21ste eeuwse vaardigheden: ICT basis vaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid.
Deze 21ste eeuwse vaardigheden worden ook wel aangeduid als de digitale leerlijn. 

Leerlingen die deelnemen aan het Digi-circuit, werken echter niet alleen aan de digitale leerlijn.
Indirect werken zij ook aan het ontwikkelen van andere vaardigheden. Denk aan de vaardigheden ‘communiceren en ‘samenwerken’.
Afhankelijk van het onderwerp waarop de opdracht gericht is, zou zelfs binnen het Digi-circuit gewerkt kunnen worden aan sociale en culturele vaardigheden.
Het Digi-circuit voorziet zo op meerdere manieren in het aanleren van 21ste vaardigheden.

Los van de focus op (digitale)vaardigheden hebben wij aan het Digi-circuit nog het extra element ‘techniek’ toegevoegd zodat leerlingen ook op dat gebied hun talenten kunnen ontwikkelen.
Kortom, het Digi-circuit voorziet in meerdere behoeften en we zijn er super trots op!