Identiteit

De school heeft een Algemeen Bijzonder karakter. Kenmerkend is dat algemeen bijzonder onderwijs neutraal onderwijs is, neutraal in de zin van de gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Als centrale waarde voor de Van Dijckschool geldt dat we op respectvolle wijze met elkaar omgaan, ongeacht geloof, huidskleur, ras of afkomst. De kinderen leren na te denken over de verschillen tussen mensen, hoe daar het beste mee om te gaan en elkaar op basis van deze verschillen aan te vullen en te versterken. Kinderen ontwikkelen hun eigen waarden door stil te staan bij onderwerpen als vriendschap, gevoelens, arm en rijk, oorlog en vrede, religies, etc. Respect voor elkaar en voor de verschillende meningen en religies staat daarbij centraal. De Van Dijckschool is een Kanjerschool, waarbij bovenstaande uitgangspunten centraal staan.