Hoofdluisprotocol

 

Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met luizen. Deze onschadelijke beestjes, die jeuk veroorzaken en door krabben mogelijk kleine infecties geven, dienen bestreden te worden. Om verspreiding te voorkomen hebben wij een aantal maatregelen getroffen die in dit protocol worden beschreven. Voorop staat dat preventie en behandeling uitsluitend effect heeft als er thuis en op school wordt samengewerkt.

 

Levende luizen

Thuis:

 • In iedere vakantie worden de kinderen thuis gecontroleerd op luizen. Zodra er luizen worden geconstateerd, wordt de leerkracht op de hoogte gebracht. Andere ouders krijgen hiervan een melding zodat zij thuis preventief kunnen controleren.

 • De behandeling van wassen en kammen gaat thuis van start.

 • Controle tips en meer informatie staat op http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/default.asp?pid=85

 

School:

 • De school zorgt voor luizenkammen.

 • Als kinderen thuis goed worden gecontroleerd kan het niet meer voorkomen dat er levende luizen op school worden geconstateerd. Mocht dat wel zo zijn dan worden de ouders hiervan direct op de hoogte gebracht door de groepsleerkracht. Ook de andere ouders krijgen een mail ( zonder namen van de desbetreffende leerling met luizen ).

 • Broertjes en/of zusjes van kinderen met luizen worden ook gecontroleerd door dezelfde luizenouders.

 • Kinderen die tijdens de controle afwezig zijn worden zo spoedig mogelijk gecontroleerd, nadat zij weer op school zijn.

 • Kinderen met luizen blijven in principe gewoon op school, tenzij ouders in de gelegenheid zijn hun kind op te halen en te behandelen.

 • Mocht het twee keer voorkomen dat er bij een kind luizen wordt geconstateerd door een luizenouder dan wordt er ook contact gezocht met de GGD.


 

Neten

 • Mochten er bij kinderen neten worden ontdekt, dan stuurt de groepsleerkracht de ouder van het betreffende kind een mail met het verzoek het kind grondig te kammen en te controleren, totdat de neten zijn verdwenen.

 • Van ouders wordt verwacht dat zij hun kind thuis controleren en  behandelen.

 • Na twee weken wordt er gekeken of de neten weg zijn.