Stichting steun van Dijck.

De Stichting Steun Van Dijckschool zoekt financiële middelen waarmee investeringen gedaan kunnen worden die niet uit het huidige schoolbudget of de vrijwillige ouderbijdrage kunnen worden betaald.
Denk hierbij aan het verbeteren van het schoolplein, bijdrage leveren aan het digitale circuit enzovoorts. Wij werken naast de Oudervereniging van de Van Dijckschool. De oudervereniging richt zich op het organiseren van allerlei zaken rondom het onderwijs. Voorbeelden zijn kerstmis, sinterklaas, sportdag, schoolreisjes, avondvierdaagse etc. Naast deze jaarlijkse terugkerende activiteiten heeft de stichting "Steun van Dijck" de ambitie om extra geld te werven voor eenmalige projecten met een structurele aard die als doel hebben de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voor meer informatie over de Stichting Steun Van Dijckschool en contactgegevens zie: www.steunvandijck.nl