Oudervereniging

De oudervereniging (OV) bestaat uit de volgende mensen:

  • Laura Maerman, ExcursieCie
  • Hans van Brink, ActiviteitenCie
  • Ferry Dirksen, SportCie
  • Lisette Kloek als vertegenwoordiger van school
  • Anne-France Bijker, voorzitter
  • Bart van Rooij, penningmeester
  • Roel Nentjes, secretaris

Hieronder vindt u de powerpoint presentatie van de oudervereniging:  

 

 

 

De OV is altijd op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen. Wil je meer informatie over de OV of je aanmelden? Graag mailen naar  ov.vandijckschool@gmail.com

De Oudervereniging is een vereniging die bestaat uit ouders die zich inzetten voor de leerlingen van de Van Dijckschool. Met de ouderlijke bijdrage organiseren wij tal van activiteiten op school. Uiteraard in samenspraak met het leerkrachtenteam en de directie.

Wij bestaan uit een drie koppig bestuur, een leerkracht (voor de afstemming) en 4 commissies:

·Activiteitencommissie
·
Sportcommissie

·
Excursiecommissie

·
Schoolkrantcommissie

Activiteitencommissie; organiseert en ondersteunt activiteiten op school zoals de jaarlijkse back-to-school borrel, het sinterklaas- en kerstfeest, ijsjes bij de bosdag en het kleuterfeest en pauzesports.

Sportcommissie; organiseert de jaarlijkse sportdag en de coördineert de deelname aan de avondvierdaagse vanuit onze school.

Excursiecommissie; zij organiseren de jaarlijkse schoolreisjes voor alle klassen en gastcolleges door ouders in de klassen.

Schoolkrantcommissie; op de van Dijck school hebben wij een digitale schoolkrant. Samen met leerlingen uit groep 6,7 en 8 vormen we de schoolkrant redactie en publiceren we artikelen online.

Naast alle activiteiten van de commissies, zorgt de Oudervereniging ook voor Dans- & Toneelonderwijs op school. De groepen 1 t/m 5 krijgen dansles. Voor de groepen 6 t/m 8 geeft Masquerade toneellessen waarbij zowel dans, zang als toneel uitgebreid aan de orde komen. Ook begeleidt Masquerade groep 8 bij de totstandkoming van de afsluitende musical.