Groep 7 Schooljaar: 2019-2020

Groep 7 bestaat momenteel uit 26 kinderen.
Op maandag staat Els Andriessen voor de groep. Lisette Kloek is de rest van de week aanwezig, met op dinsdag ook Rebecca (stagiaire).
Op vrijdagochtend gaat een deel van de kinderen die XL- onderwijs volgen naar Esther van Veelen (taal, rekenen, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling).
Op maandag (Marijke Timmermans), op donderdagmiddag (Eline Groenwold) en op vrijdag (Els) wordt extra ondersteuning gegeven aan kinderen uit de klas die dat nodig hebben.
Gymnastiek wordt op dinsdag- en donderdagochtend gegeven door Jan Ormel.

Gebruikte methodes:
Rekenen: Snappet (Pluspunt)
Taal en spelling: Snappet (Taal actief)
Werkwoordspelling: Taal actief
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Schrijven: Klinkers
Sociaal/ Emotioneel: Kanjertraining
Verkeer: Wijzer door het verkeer
Engels: Discovery Island
Aardrijkskunde: Blauwe planeet
Topografie: Geobas
Geschiedenis: Brandaan
Natuur en Techniek: Naut
Woordenschat: Taal actief

Snappet: Ook dit jaar werken de kinderen met Snappet in de bovenbouw. Hierbij werken ze op een chromebook aan de opdrachten van de verschillende vakken.
Na de algemene opdrachten van de les werken de kinderen verder op hun eigen niveau (adaptief). Het werken op eigen niveau en de groei die kinderen daarin zelf kunnen zien motiveert hen.
Als leerkracht heb je zicht op de leerdoelen waar het kind goed in is en waar extra aandacht aan moet worden geschonken.

Bijzonderheden dit schooljaar: 
-Excursie Zuiderzeemuseum (27 september)
- Zwemfestijn (30 oktober)
- Verkeersexamen, meestal in april (theorie en praktijk).
- Sportdag groep 6, 7 en 8 (29 mei)
- Kunst en cultuurprogramma (12-05, 25-05 en 22-06).
- Pre-advies (eind juni/ begin juli).
- Dam- en schaaktoernooi (groepen 6,7 en 8).
- Lessen muziek van MaxMusic, lessen dans, zang en toneel van Masquerade.

Afspraken dit schooljaar: - De leerlingen van groep 7 nemen elke dag hun agenda mee naar school.
- De klassenouders zijn dit jaar Laura Maerman (moeder van Elin) en Suzanne van Acker (moeder van Daan)
- Ook in groep 7 zullen de kinderen op luizen worden gecontroleerd. De vaste luizenouders zijn: Nuria Vallespi (moeder van Isabel) en ? (wie biedt zich aan?)
- Voor gespreksrondes, mededelingen, leuke berichtjes en foto’s uit de klas kunt u Social Schools raadplegen.
- Voor contact met de leerkrachten kunt u langslopen na schooltijd of mailen met l.kloek@vandijckschoolbilthoven.nl of e.andriessen@vandijckschoolbilthoven.nl