Groep 7 schooljaar: 2020-2021


Onze groep.
Groep 7 bestaat momenteel uit 25 kinderen. Op maandag, dinsdag staat Cora Fokker voor de groep.
Lisette Kloek is de rest van de week aanwezig. Op vrijdagochtend gaan de kinderen die XLonderwijs volgen naar Esther van Veelen.
De extra ondersteuning, aan kinderen uit de klas die dat nodig hebben, wordt gegeven door Marijke Timmermans en Els Andriessen.
Gymnastiek wordt op dinsdag- en donderdag gegeven door Jan Ormel.


Gebruikte methodes:
Rekenen: Snappet (Pluspunt)
Taal en spelling: Snappet (Taal actief)
Werkwoordspelling: Taal actief
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Schrijven: Klinkers
Sociaal/ Emotioneel: Kanjertraining
Verkeer: Wijzer door het verkeer
Engels: Discovery Island
Aardrijkskunde: Blauwe planeet
Topografie: Geobas
Geschiedenis: Brandaan
Natuur en Techniek: Naut
Woordenschat: Taal actief

Snappet: Ook dit jaar werken de kinderen met Snappet in de bovenbouw. Hierbij werken ze op een chromebook aan de opdrachten van de verschillende vakken.
Na de algemene opdrachten van de les werken de kinderen verder op hun eigen niveau (adaptief). Het werken op eigen niveau en de groei die kinderen daarin zelf kunnen zien motiveert hen.
Als leerkracht heb je zicht op de leerdoelen waar het kind goed in is en waar extra aandacht aan moet worden geschonken.

Bijzonderheden dit schooljaar:
- 9 keer Digi circuit: digitale vaardigheden (januari - april)
- 10 lessen muziek van Susanne van Althuis (september - januari)
- 10 lessen dans, zang en toneel van Masquerade (februari - april)

September
- 21 t/m 30 september: kennismakingsgesprekken (facultatief) Voor deze gesprekken kunt u zich inschrijven via social schools.
De gesprekken zullen digitaal worden gevoerd met leerkracht(en), ouder/ verzorger(s) en het kind.
- 23 september: Knikker Masters Omdat de excursie i.v.m. Corona niet in het najaar kan plaatsvinden, is er door de excursiecommissie een alternatief bedacht om toch een leuke activiteit met de klas te hebben.
- 30 september: opening Kinderboekenweek (t/m 11 oktober)

Oktober
- 6 t/m 16 oktober: kindgesprekken (gesprek leerkracht en kind)
- 14 oktober: zwemfestijn bij zwembad Brandenburg Samen met de groepen 7 van andere scholen gaan de kinderen baantjes zwemmen op tijd, estafette zwemmen en een hindernisbaan doen. -
17 oktober t/m 25 oktober herfstvakantie
- 26 en 27 oktober: schoolfotograaf

November
- 2 en 3 november: studiedagen
- 16 t/m 20 november: ontwikkelgesprekken Voor deze gesprekken kunt u zich inschrijven via social schools. De gesprekken zullen worden gevoerd met leerkracht(en), ouder/ verzorger(s) en het kind.
- 30 november: Kunst Centraal bezoek in de klas Een kunst en cultuurprogramma met als onderwerp: landschappen in stijl

December
- 4 december: Sinterklaas vieren met surprises De kinderen zijn ‘s middags vrij.
- 16 december: kerststukjes maken in de klas
- 17 december: kerstviering
- 18 december: ‘s middags vrij
- 19 december t/m 3 januari: kerstvakantie

Januari - 11 t/m 22 januari: afname Cito midden groep 7
- 20 t/m 29 januari: Nationale Voorleesdagen februari
- 5 februari: studiedag
- 9 februari: eerste rapport mee naar huis
- 10 t/m 18 februari: rapportgesprekken Voor deze gesprekken kunt u zich inschrijven via social schools. De gesprekken zullen worden gevoerd met leerkracht(en), ouder/ verzorger(s) en het kind.
- 19 t/m 28 februari: voorjaarsvakantie

Maart
- 8 t/m 19 maart: kindgesprekken (gesprek leerkracht en kind)
- 22 t/m 31 maart: Mondriaan project met hele school Op woensdag 31 maart wordt het project afgesloten met een kijkmiddag.
- 24 maart: Grote rekendag (schoolbreed)
- 29 maart: landelijk theoretisch verkeersexamen april - begin april: praktisch verkeersexamen Het praktisch verkeersexamen wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente De Bilt.
Deze datum wordt pas begin 2021 bekend. Nadere informatie volgt dus nog.

April
- 1 april: studiedag
- 2 t/m 5 april: Pasen
- 7 april: lente-ontbijt & songfestival
- 20 april: Kunst Centraal gastles in de klas Een kunst en cultuurprogramma met als onderwerp: Tweetakt op het fort
- 26 april: studiedag
- 27 april: Koningsdag

Mei
- 1 t/m 16 mei: meivakantie
- 20 mei: Kunst Centraal bezoek aan het fort (expositie) Een kunst en cultuurprogramma met als onderwerp: Tweetakt op het fort - 21 mei: sportdag groep 6 t/m 8
- 24 t/m 30 mei: pinkstervakantie
- 31 mei t/m 11 juni: afname Cito eind groep 7

Juni
- juni: dam & schaaktoernooi groep 6, 7 en 8
- 11 juni: Kunst Centraal workshop in atelier Het Lichtruim Een kunst en cultuurprogramma met als onderwerp: Tweetakt op het fort
- 14 juni: excursie Openluchtmuseum groep 6 & 7
- 17 juni: studiedag
- 25 juni: tweede rapport mee naar huis
- vanaf 28 juni: pré-adviesgesprekken groep 7 Voor deze gesprekken kunt u zich inschrijven via social schools.
Deze gesprekken zullen worden gevoerd met leerkrachten van groep 7 en 8, ouder/ verzorger(s) en het kind.

Juli
- 7 juli: studiedag
- 13 juli: doorschuifmoment De kinderen maken kennis met de leerkrachten in het lokaal van groep 8.
- 14 juli: feestdag
- 16 juli: ‘s middags vrij
- 17 juli t/m 29 augustus: zomervakantie

Afspraken dit schooljaar: 
 - De leerlingen van groep 7 nemen elke dag hun agenda mee naar school.
- De klassenouders zijn dit jaar: Marjolein Keijzers (moeder van Alexander) en Trees Hoekzema (moeder van Roemer)
- Ook in groep 7 zullen de kinderen op luizen worden gecontroleerd. We zijn nog op zoek naar luizenouders.... Wie meldt zich aan (minimaal 2 ouders)?
- Voor gespreksrondes, mededelingen, leuke berichtjes en eventuele foto’s uit de klas kunt u Social Schools raadplegen (belangrijk om even de informatie hieronder goed te lezen!)
- Voor contact met de leerkrachten kunt u mailen met l.kloek@vandijckschoolbilthoven.nl of c.fokker@vandijckschoolbilthoven.nl

Beeldgebruik / Social Schools
Het is voor ons heel erg belangrijk om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als wij geen toestemming hebben om beeldmateriaal te gebruiken dan mogen we geen beeldmateriaal gebruiken.
Eerdere oproepen hebben helaas niet het gehoopte resultaat gehad waardoor wij vanaf de start van het schooljaar geen foto's meer kunnen plaatsen op Social Schools waarop kinderen te zien zijn.
De foto’s van de eerste dagen in de nieuwe groep, een schoolreisje en/of het groep 8 kamp naar Vlieland kunnen zolang de toestemming niet op orde is dan ook niet meer op Social schools worden gezet.
Dus . . . . . heel graag even door de stappen 1 t/m 6 lopen en aangeven of we toestemming hebben beeldmateriaal te plaatsen.
Binnen Social Schools kunt u toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Deze toestemming is ook te allen tijde ook weer in te trekken. Als school zijn wij erg geholpen met uw toestemming.
Hieronder een stappenplan om per specifiek onderdeel al dan geen toestemming te geven voor het gebruiken van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Stap 1 Je gaat naar je social schools app;
Stap 2 Onderaan zie je 3 keuzes: ‘Home’, ‘Administratie’ en ‘Agenda’;
Stap 3 Ga naar ‘Administratie’;
Stap 4 Klik op de naam van je kind;
Stap 5 Klik op ‘Beeldgebruik voorkeuren’;
Stap 6 Graag ‘Ja’ of ‘Nee’ aanklikken.
Als u zich nog niet heeft aangemeld op Social Schools en/of uw account nog niet heeft geactiveerd dan kunt u een mail sturen naar Janette de Moor (j.demoor@vandijckschoolbilthoven.nl)
met daarin graag de voor- , achternaam en de groep van uw kind(eren). Zij zal dan zorgen dat u een mail krijgt om u aan te melden op Social Schools.

Jammer dat we elkaar door de corona maatregelen niet op het schoolplein of bij de klasdeur kunnen spreken. Mocht er iets zijn, dan kunnen jullie ons altijd per mail bereiken.