Groep 6 Schooljaar 2019-2020

Dit jaar bestaat groep 6 uit 25 kinderen, 19 jongens en 6 meisjes
Juf Gerda staat op maandag en dinsdag voor de groep en juf Anne op woensdag, donderdag en vrijdag.
Gerda is ook op donderdag ter ondersteuning aanwezig op school. Gym wordt gegeven op dinsdag en donderdag door meester Jan. Een aantal kinderen uit de groep krijgt XL op vrijdagochtend van Juf Esther, of RT van juf Gerda op donderdag.
RT vindt altijd plaats buiten de groep. Bij XL is er op vrijdag een verdeling gemaakt van buiten de klas en binnen de klas.

We steken de handen uit de mouwen om er een topjaar van te maken!

 

Gebruikte methodes:
Sociaal emotionele ontwikkeling: Kanjertraining
Rekenen: Pluspunt (snappet)
Taal, woordenschat en spelling:
Taal actief (snappet)
Schrijven: Klinkers (nieuwe methode, vanaf dit jaar)
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Verkeer: Wijzer door het verkeer
Aardrijkskunde: De blauwe planeet en Topografie: Geobas
Natuur/techniek: Naut
Geschiedenis: Brandaan
Engels: Our Discovery Island
Creatief/ muziek: Voor deze vakken hebben we in groep 6 geen specifieke methode.
We zullen tijdens de creatieve les verschillende technieken en materialen gebruiken.
Daarnaast worden er door Max Music lessen muziek gegeven in het begin van het jaar.
Masquerade zal in de tweede helft van het jaar een aantal specifieke lessen gegeven voor dans, toneel en zang.

 

Snappet:
In groep 6 wordt er gewerkt met Snappet, waarbij de kinderen opdrachten van verschillende vakken maken op een laptop. I
eder kind heeft een eigen laptop tot zijn beschikking gekregen. Zowel bij rekenen, taal, als spelling wordt Snappet ingezet.
Na het maken van een les, werken de kinderen verder op hun eigen niveau. De opgaven worden door Snappet nagekeken zodat de kinderen direct zien of een opgave goed of fout is.
Op Snappet kunnen de kinderen hun eigen groei volgen en op basis van hun individuele groei past Snappet automatisch het niveau van de opgaven aan.
Het werken op eigen niveau en de groei die kinderen daarin zelf kunnen zien, motiveert hen heel erg.
Het geeft ons als leerkrachten daarnaast per vak en leerdoel inzicht waar het kind goed in is en welke leerdoelen extra aandacht nodig hebben.

 

Bijzonderheden dit schooljaar:

september
maandag 30 september t/m 11 oktober zijn er kennismakingsgesprekken.
donderdag 26 september schoolfotograaf
vrijdag 27 september schoolreis groep 6 en 7

oktober
woensdag 2 oktober start kinderboekenweek
november maandag 25 t/m vrijdag 29 december zijn er ontwikkelgesprekken, met ouder en kind

december
Sinterklaas vieren we vanaf groep 6 met lootjes en surprises, spannend en leuk zo’n eerste jaar!
Op woensdag 20 november worden er lootjes getrokken.
Op donderdag 5 december Sinterklaasfeest
Woensdag 18 december kerststukjes maken (3 hulpouders nodig)
Op donderdag 19 december wordt het kerstfeest gevierd (2 hulpouders nodig)

januari
afname cito’s

februari
dinsdag 4 februari studiedag, de kinderen zijn vrij.
woensdag 12 februari Bezoek fort Ruigenhoek
maandag 17 februari t/m vrijdag 20 februari rapportgesprekken met ouder en kind

maart
donderdag en vrijdag 5 en 6 maart Designchallenge
woensdag 25 maart Grote Rekendag
dinsdag 19 maart studiedag, de kinderen zijn vrij.

april
woensdag 10 april veldvoetbaltoernooi groep 5 en 6 ????
vrijdag 24 april Koningsspelen
woensdag 8 april Paasontbijt
donderdag 9 april studiedag: kinderen zijn vrij
woensdag 23 april Boerderij Bezoek

mei
vrijdag 29 mei vinden de sportdagen voor groep 6, 7 en 8 plaats.

juni
afname cito’s
maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni facultatief oudergesprek.
dinsdag 2 juni studiedag, de kinderen zijn vrij.
vrijdag 28 juni rapporten mee.

juli
dinsdag 14 juli doorschuifmoment, de kinderen van groep 6 nemen een kijkje in groep 7.
woensdag 15 juli feestdag

Afspraken dit schooljaar:
klassenouders: Manon (moeder Aebe) en….? 
luizencontrole: …. Wie zou deze taak dit jaar willen oppakken?
Na iedere vakantie controleren op luizen
Social schools: We hebben een geweldige app: social schools. Daarop doen we verslag van uitjes en helpen we u herinneren aan activiteiten.
Vanaf dit jaar zal ook de inschrijving van de gesprekken via deze app verlopen.
Het is wenselijk dat u deze app gebruikt, zo blijft u op de hoogte van alle activiteiten in groep 6 en in de school.
Ziek melden: graag bellen naar de school. Tussendoortje: Voor de pauze van 10.30 een gezond tussendoortje en drinken.
Voor vragen kunt u mailen naar: g.broers@vandijckschoolbilthoven.nl en a.bouma@vandijckschoolbilthoven.nl of loop even binnen om een afspraak te maken.