Groep 6 Schooljaar 2020-2021

Dit jaar bestaat groep 6 uit 30 kinderen, 13 jongens en 17 meisjes. Juf Gerda staat op maandag, donderdag en vrijdag voor de groep en meester Manasse op dinsdag en woensdag.
Gym wordt gegeven op dinsdag en donderdag door meester Jan.
Een aantal kinderen uit de groep krijgt XL op vrijdagochtend van Juf Esther. Een aantal kinderen hebben ook een XL map waarin extra werk zit.
Daarnaast krijgen diverse kinderen extra hulp. De RT vindt altijd plaats buiten de groep. U wordt als ouder daar persoonlijk over geïnformeerd.  

Afspraken dit schooljaar:
Hulpouders: We zijn op zoek naar 1 of 2 klassenouders die ons willen helpen bij het organiseren van activiteiten.
Daarnaast ook 1 of 2 ouders die de luizencontrole willen doen na iedere vakantie.
Ziek melden: Graag bellen naar de school. Doktersbezoek o.i.d. kan via een mailtje.
Eten en drinken: Tussendoortje: Voor de pauze van 10.30 een gezond tussendoortje en drinken. We willen het eten graag in de klas in een klein rugzakje bewaren. Kunt u daarvoor zorgen ?
Corona: I.v.m. Corona zullen wij de ramen goed opzetten. Daardoor kan het fris zijn in het lokaal. Een extra trui of vest is dan handig.
We missen het informele contact met de ouders, dus schroom niet om ons te informeren over grote of kleine zaken via de mail.
Wij halen de kinderen buiten op. Dan zijn we via het schoolplein ook bereikbaar voor een kleine mededeling.
Voor vragen kunt u mailen naar: g.broers@vandijckschoolbilthoven.nl en m.vandijk@vandijckschoolbilthoven.nl.

Gebruikte methodes:
Sociaal emotionele ontwikkeling: Kanjertraining
Rekenen: Pluspunt (snappet)
Taal, woordenschat en spelling:
Taal actief (snappet)
Schrijven: Klinkers (nieuwe methode, vanaf dit jaar)
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Verkeer: Wijzer door het verkeer
Aardrijkskunde: De blauwe planeet en Topografie: Geobas
Natuur/techniek: Naut
Geschiedenis: Brandaan
Engels: Our Discovery Island
Creatief/ muziek: Voor deze vakken hebben we in groep 6 geen specifieke methode.
We zullen tijdens de creatieve les verschillende technieken en materialen gebruiken.
We krijgen 10 muzieklessen van juf Susanne.
Masquerade zal in de tweede helft van het jaar een aantal specifieke lessen gegeven voor dans, toneel en zang.

Snappet:
In groep 6 wordt er gewerkt met Snappet, waarbij de kinderen opdrachten van verschillende vakken maken op een laptop. 
Ieder kind heeft een eigen laptop tot zijn beschikking gekregen. Zowel bij rekenen, taal, als spelling wordt Snappet ingezet.
Na het maken van een les, werken de kinderen verder op hun eigen niveau. De opgaven worden door Snappet nagekeken zodat de kinderen direct zien of een opgave goed of fout is.
Op Snappet kunnen de kinderen hun eigen groei volgen en op basis van hun individuele groei past Snappet automatisch het niveau van de opgaven aan.
Het werken op eigen niveau en de groei die kinderen daarin zelf kunnen zien, motiveert hen heel erg.
Het geeft ons als leerkrachten daarnaast per vak en leerdoel inzicht waar het kind goed in is en welke leerdoelen extra aandacht nodig hebben.

Bijzonderheden dit schooljaar:
September
Kennismakingsgesprekken en kindgesprekken

Oktober
Kinderboekenweek
Schoolfotograaf 26/27 oktober)
Leskist Natuuronderwijs Geheimzinnige poeders

November
Ontwikkelgesprekken

December
Sinterklaas vieren we vanaf groep 6 met lootjes en surprises, spannend en leuk zo’n eerste jaar!
Op vrijdagochtend 4 december vieren wij dat op school.
Woensdag 16 december kerststukjes maken (3 hulpouders nodig)
Op donderdag 17 december wordt het kerstfeest gevierd (2 hulpouders nodig)

Januari
Afname cito’s

Februari
Digicircuit: 9 maandagen een uur bezig met allerlei 21e vaardigheden
9 februari rapport 1 rapportgesprekken

Maart
kindgesprekken
Woensdag 17-3 bezoek Fort Ruijgenhoek
Mondriaan-project
Woensdag 24-3 Grote Rekendag

April
Woensdag 7-4 Lente-ontbijt en Songfestival

Mei
Vrijdag 16-4 excursie Boerderij
Schaaktoernooi
Vrijdag 21-5 Slagbal sportdag
Leskist Natuur Bloemen voor bijen

Juni
afname cito’s
Maandag 14-6 schoolreisje groep 6 en 7
Vrijdag 25-6 rapport mee.
Facultatief eindgesprekken

Juli
Dinsdag 13-7 wenmoment nieuwe klas
Woensdag 14-7 Feestdag Van Dijckschool