Groep 5 Schooljaar: 2019 - 2020

Welkom in groep 5

Groep 5 bestaat dit jaar uit 27 kinderen. De gehele week staat juf Suzan voor de klas.
Op dinsdagmiddag en donderdag is juf Nicky bij groep 5 in de klas om mee te helpen.
Er krijgen een aantal kinderen uit de groep XL van juf Esther, of RT van juf Janneke.
Dat vindt buiten de groep plaats. Elke dinsdag en donderdag hebben de kinderen les van meester Jan.
Bij mooi weer zal de gymles buiten zijn. Op maandag hebben we een keer in de twee weken muziekles.

Gebruikte methodes:
Sociaal emotionele ontwikkeling: Kanjertraining
Technisch lezen: Lekker lezen
Rekenen: Pluspunt
Taal: Taal actief (Snappet)
Spelling: Taal actief (Snappet)
Woordenschat: Taal actief (Snappet)
Schrijven: Klinkers
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Verkeer: Wijzer door het verkeer
AK: De blauwe planeet |
Natuur/techniek: Naut
Geschiedenis: Brandaan
Engels: Our Discovery Island
Creatief: In groep 5 hebben we geen methode. Er wordt gezorgd dat alle materialen aan bod komen en dat de kinderen creatief bezig kunnen zijn.

Bijzonderheden dit schooljaar:
5 december: Sinterklaas
december: woensdag voor de kerstvakantie kerststukje maken.
20 december: vanaf 12:00 start kerstvakantie
13 februari kunst en centraal het zwanenmeer in Amersfoort
21 februari start voorjaarsvakantie
5 en 6 maart Designchallenge
25 maart grote rekendag
8 april paasontbijt
23 april boerderij
30 mei start pinkstervakantie
27 mei Bosdag Richting einde schooljaar gaan we sjoelen en hebben we wederom op woensdag, het Festival na schooltijd.

Afspraken dit schooljaar:
luizenpluizen: moeder van Celine
klassenouders: moeder van Famke, Loïs en moeder van Fauve
De klas heeft een groepsmissie, deze hangt bij binnenkomst bij de deur. Hier hebben we samen gemaakte afspraken staan. tassen hangen op de stoel in de klas. Gymtas aan de kapstok. social schools: Hier proberen we leuke foto’s en berichten te plaatsen. gezond tussendoortje: dat zou heel prettig zijn :-). contact: Mocht je vragen hebben dan kun je altijd even mailen naar s.beving@vandijckschoolbilthoven.nl of je kunt even langslopen en een afspraak maken.