Groep 5 Schooljaar: 2019 - 2020

Groep 5 bestaat momenteel uit 25 kinderen.
Op maandag en dinsdag staat juf Marjolein voor de klas en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Anne.
Op woensdag (om de week) krijgen de kinderen muziekles van juf Susanne.
Gymnastiek wordt gegeven op dinsdag en op donderdag door meester Jan.
Een aantal kinderen uit de groep krijgt XL, of RT-onderwijs. Op dinsdag en vrijdag is juf Esther aanwezig. Zij verzorgt het XL onderwijs.
De RT wordt verzorgd door : juf Janneke, juf Patricia en juf Perruchia. XL of RT onderwijs loopt altijd via de leerkracht.

Bijzonderheden dit schooljaar in groep 5: 
-Digi Circuit: vanaf maandag 7 september 9x op maandag De kinderen maken kennis met verschillende vormen van digitaal werken.
  Zoals programmeren, het maken van elektrische circuits een animatiefilm enz.
- KnikkerMasters (23 september)
- Bezoek bibliotheek (maandag 21 september)
- Schaatsles 2x (vrijdag 30 oktober en woensdag 4 november)
- Rondje om de kerk ( maandag 15 maart) We bezoeken gaan een kerk bezoeken.
- Bezoek Superboer (donderdag 15 april)
- Schoolreisje (18 juni)
-Alle andere belangrijke schooldata, zoals studiedagen en feesten staan in de algemene jaarkalender.

Gebruikte methodes:
Hieronder vindt u een overzicht van de gebruikte methodes. De kinderen gaan vanaf groep 5 werken met snappet, zie voor informatie hieronder.
Daarnaast krijgen ze voor het eerst in afzonderlijke vorm de vakken aardrijkskunde, natuur en techniek en geschiedenis aangeboden.
Als uw kind vertelt over brandaan is dat bijvoorbeeld het vak geschiedenis.

Gebruikte methodes:
Sociaal emotionele ontwikkeling: Kanjertraining
Technisch lezen: Lekker lezen
Rekenen: Pluspunt
Taal: Taal actief (Snappet)
Spelling: Taal actief (Snappet)
Woordenschat: Taal actief (Snappet)
Schrijven: Klinkers
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Verkeer: Wijzer door het verkeer
AK: De blauwe planeet |
Natuur/techniek: Naut
Geschiedenis: Brandaan
Engels: Our Discovery Island
Creatief: In groep 5 hebben we geen methode. Er wordt gezorgd dat alle materialen aan bod komen en dat de kinderen creatief bezig kunnen zijn.

Snappet:
Dit jaar starten de kinderen met het werken met Snappet. Hierbij werken ze op een tablet aan de opdrachten van de vakken taal, rekenen en spelling.
Na de algemene opdrachten van de les werken de kinderen verder op hun eigen niveau (adaptief).
Dit niveau wordt bepaald aan de hand van de gemaakte opdrachten. Door het werken op eigen niveau kunnen kinderen groeien en zichzelf uitdagen.
Als leerkracht heb je zicht op de leerdoelen waar het kind goed in is en waar extra aandacht aan moet worden geschonken.

Afspraken dit schooljaar:
- De klassenouders zijn dit jaar zijn Laura (de moeder van Ben), Sarah (Lukas Broers), Veronique (Emilie) ,
- De kinderen gaan op de maandagen na de vakanties op luizen worden gecontroleerd zodra dit weer is toegestaan. Wij zoeken nog 2 ouders om luizen te pluizen. Baukje (Floris) 
-Voor gespreksrondes, mededelingen, leuke berichtjes en (later) eventuele foto’s uit de klas kunt u Social Schools raadplegen. Ook wij proberen hier regelmatig wat berichten in te plaatsen.
- Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd mailen naar: m.mansheijm@vandijckschoolbilthoven.nl en of a.bouma@vandijckschoolbilthoven.nl