Vandijck_witbg.png

Welkom in groep 4.

Groep 4 bestaat dit jaar uit 22 kinderen, waarvan 7 jongens en 15 meisjes.
Op maandag, dinsdag en woensdag werkt juf Cora in groep 4 en op woensdag, donderdag en vrijdag werkt juf Lotte in groep 4.
Op de woensdag zijn we samen, we geven dan ook samen les en bieden dan onder andere XL onderwijs voor alle kinderen in de klas aan. Ook krijgt een aantal kinderen uit de groep XL van juf Esther, of RT van juf Karin en juf Nicky. Dat vindt buiten de groep plaats.
Elke dinsdag hebben we gymles van meester Menno en elke donderdag hebben we gymles van meester Jan. Bij mooi weer is de gymles lekker buiten.
Op maandag hebben we een keer in de twee weken dansles van Marjolein. In de maanden september, oktober en november zullen we met verkeerslessen aan de slag gaan. In januari, februari en maart werken we uit het boek Blauwe Planeet ( aardrijkskunde ) En in april, mei en juni gaan we verder met geschiedenis & natuur lessen.
We proberen om in die periode zoveel mogelijk vakken te koppelen aan de thema’s die we op dat moment behandelen, bijvoorbeeld een knutselles, muziekles of XL opdracht.
Gebruikte methodes:
Sociaal emotionele ontwikkeling: Kanjertraining
Rekenen: Pluspunt
Taal: Taal actief
Spelling: Taal actief
Woordenschat: Taal actief
Schrijven: Pennenstreken
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip ( starten we na de herfstvakantie mee )
Verkeer: Wijzer door het verkeer
AK: De blauwe planeet Natuur/geschiedenis: Doe-boek van Naut en Brandaan.
Creatief: we hebben in groep 4 geen methode voor de creatieve vakken, maar we zullen dit schooljaar verschillende technieken en materialen gebruiken tijdens de creatieve les.
Bijzonderheden dit schooljaar:
De taalmethode van Veilig Leren Lezen hebben we ingeruild voor de methode Taal Actief.
Taal, spelling en woordenschat vallen onder deze methode. Even wennen aan het begin, maar na vier weken zit de opbouw van de methode er wel in.
Dit schooljaar gaan we op 21 september op excursie naar het Archeon. We volgen netjes het lesprogramma en hebben af en toe een uitje of bezoek in de klas. En natuurlijk hebben we dit schooljaar ook weer een sjoeldag en een bosdag, hierover krijgen jullie later meer informatie. Afspraken dit schooljaar:
-luizenpluizen: klassenouders: Aleida en Koen
-opbergzakken: hangen netjes aan de kapstok
-de gymtassen liggen in de klas.
-social schools: Hier proberen we elke week wat berichten in te plaatsen.
-gezond tussendoortje: dat zou heel prettig zijn :-).
contact: Mocht je vragen hebben dan kun je altijd even mailen naar c.fokker@vandijckschoolbilthoven.nl of naar l.vandenbrink@vandijckschoolbilthoven.nl of gewoon even langslopen en een afspraak maken.