Groep 4 Schooljaar: 2019 - 2020

Groep 4 bestaat dit jaar uit 28 kinderen, waarvan 14 jongens en 14 meisjes.
Op maandag, werkt juf Patricia en op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag werkt juf Annetje in de groep.
Op dinsdag en donderdag is er een deel van de ochtend ondersteuning in de groep van juf Eline en op vrijdagmiddag van juf Els.
Op woensdag en donderdag werken juf Janneke, juf Patricia en juf Esther met kleine groepjes kinderen uit onze klas. 
Dat vindt buiten de groep plaats. Dit is zowel RT als XL.
Ook hebben kinderen in de klas XL werk. Elke dinsdag en donderdag hebben we gymles van meester Jan. Bij mooi weer is de gymles lekker buiten.
Op maandag hebben we een keer in de twee à drie weken muziekles van een externe muziekdocent Susanne van Althuis.
In de maanden september, oktober en november zullen we met verkeerslessen aan de slag gaan.
In januari, februari en maart werken we uit het boek Blauwe Planeet ( aardrijkskunde )
En in april, mei en juni gaan we verder met geschiedenis & natuur lessen.
We proberen om in die periode zoveel mogelijk vakken te koppelen aan de thema’s die we op dat moment behandelen,
bijvoorbeeld een knutselles, muziekles of XL opdracht.
Het kan zijn dat er na schooltijd werk in de klas afgemaakt moet worden. Dit gebeurt alleen als de kinderen echt genoeg tijd hebben gekregen om hun werk onder schooltijd te maken.
Ook kan het gebeuren dat de kinderen op vrijdag een kopie uit een werkboekje mee krijgen. De “huiswerk”opdracht zal dan boven aan de blz. staan.
 

Gebruikte methodes:
Sociaal emotionele ontwikkeling: Kanjertraining
Technisch lezen: Lekker lezen
Rekenen: Pluspunt
Taal: Taal actief
Spelling: Taal actief
Woordenschat: Taal actief
Schrijven: Klinkers
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip ( starten we na de herfstvakantie mee )
Verkeer: Wijzer door het verkeer
AK: De blauwe planeet
Natuur/geschiedenis: Doe-boek van Naut en Brandaan.
Creatief: we hebben in groep 4 geen methode voor de creatieve vakken, maar we zullen dit schooljaar verschillende technieken en materialen gebruiken tijdens de creatieve les.
Via Social Schools zullen soms oproepen komen om kosteloos materiaal mee te nemen.


Bijzonderheden dit schooljaar: Zoals jullie hebben gemerkt hangen er geen luizentassen meer aan de kapstokken.
Het zit in de planning dat er kluisjes komen. Tot die tijd hangen de kinderen hun jas en tas op hun eigen plekje op de kapstok.
Leeshulp: Graag willen wij ouders vragen die op regelmatige basis kunnen ondersteunen met kiezen van boeken en het lezen.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het lezen met een klein groepje kinderen middels het voor-koor-door systeem.
Kan je op maandag, dinsdag en donderdag gelijk om 8.30u helpen? Mail dan even naar: a.beumer@vandijckschoolbilthoven.nl alvast dank.
Wij werken graag in periodes, dus wij maken een rooster van vakantie tot vakantie. Zo kan iedereen die wil, aan de beurt komen om te helpen.
Belangrijke data die snel komen:
Vrijdag 20 september gaan we op schoolreisje. Hierover volgt apart info. We zullen die dag later terug op school zijn.
Maandag 23 september is de algemene ouderavond van 20.15 tot 21.30 uur.
Donderdag 26 september komt de schoolfotograaf.
Verplichte kennismakingsgesprekken met kind en ouders. Voor het eerst worden die gepland via Social schools.
Binnenkort krijgt u hierover info via de nieuwsbrief en krijgt u in Social Schools het bericht dat de inschrijving is geopend.
Dit schooljaar gaan we op dinsdag 11 februari van 11.00 tot 12.00 uur naar een muziekvoorstelling in het Lichtruim.
Voor alle andere belangrijke schooldata, zoals studiedagen en feesten verwijzen we graag naar de schoolagenda waar iedereen een link voor heeft ontvangen.
We volgen netjes het lesprogramma en hebben af en toe een uitje of bezoek in de klas.
En natuurlijk hebben we dit schooljaar ook weer; een sjoeldag en een bosdag, eindfeest, ed. hierover volgt later meer informatie.
Afspraken dit schooljaar:
luizenpluizen: Jacquelien (Morris) en Baukje (Floris) zullen net als vorig jaar luizenpluizen.
klassenouders: Dit jaar nemen 3 moeders samen deze taak op zich: Trees (Pelle), Irma (Elise) en Kiki (Kiki).
Zij communiceren via de groepsapp die jullie als ouders onderling hebben of er wordt een mail gestuurd via de leerkrachten.
gymtassen liggen in de klas. Graag zelf afstemmen met je kind, wanneer de tas mee naar huis gaat om te wassen.
Social Schools: Hier proberen we elke week een berichtje/ foto in te plaatsen.
gezonde tussendoortjes en traktaties: Dat zou heel prettig zijn :-).
contact: Mocht je vragen hebben dan kun je altijd even mailen naar a.beumer@vandijckschoolbilthoven.nl of naar p.zwagemaker@vandijckschoolbilthoven.nl of gewoon even langslopen en een afspraak maken.