Groep 4 Schooljaar: 2020 - 2021

Groep 4 bestaat dit jaar uit 27 kinderen,
waarvan 12 jongens en 15 meisjes. Juf Suzan staat alle dagen voor de groep.
Op donderdag en vrijdag werken juf Janneke en juf Esther met kleine groepjes kinderen uit onze klas. Dat vindt buiten de groep plaats.
Dit is zowel RT als XL. Ook hebben kinderen in de klas XL werk.
Elke dinsdag en donderdag hebben we gymles van meester Jan. Bij mooi weer is de gymles lekker buiten.
Op woensdag hebben we een keer in de twee weken muziekles van een externe muziekdocent Susanne van Althuis.
In de maanden september, oktober en november zullen we met verkeerslessen aan de slag gaan.
In januari, februari en maart werken we uit het boek Blauwe Planeet ( aardrijkskunde) En in april, mei en juni gaan we verder met geschiedenis & natuur lessen.
We proberen om in die periode zoveel mogelijk vakken te koppelen aan de thema’s die we op dat moment behandelen, bijvoorbeeld een knutselles, muziekles of XL opdracht.
Soms kan er gevraagd worden om bijvoorbeeld de tafels thuis te oefenen of om extra te lezen thuis.


Gebruikte methodes:
Sociaal emotionele ontwikkeling: Kanjertraining: Dit doen we 2 keer in de week. We hebben het dan over respect voor elkaar, de kanjerpetten etc.
Technisch lezen: Lekker lezen: De kinderen werken in verschillende groepjes op niveau met de leerkracht of de kinderen werken zelfstandig.
We lezen dan intensief en maken daar opdrachten bij.
Rekenen: Pluspunt
Taal: Taal actief
Spelling: Taal actief
Woordenschat: Taal actief
Schrijven: Klinkers ;in groep 4 leren de kinderen hoe je hoofdletters moet schrijven.
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip ( starten we na de herfstvakantie mee )
Verkeer: Wijzer door het verkeer
AK: De blauwe planeet
Natuur/geschiedenis: Doe-boek van Naut en Brandaan.
Creatief: we hebben in groep 4 geen methode voor de creatieve vakken, maar we zullen dit schooljaar verschillende technieken en materialen gebruiken tijdens de creatieve les.
Via Social Schools zullen soms oproepen komen om kosteloos materiaal mee te nemen.

Bijzonderheden dit schooljaar:
De kinderen zetten hun spullen in de kluisjes neer, elk kind weet welk kluisje van hem/haar is.
De kennismakingsgesprekken dit jaar zijn facultatief. Dit zal met kind en ouders zijn. Binnenkort krijgt u hierover info via de nieuwsbrief en krijgt u in Social Schools het bericht dat de inschrijving is geopend.
Voor alle andere belangrijke schooldata, zoals studiedagen en feesten verwijzen we graag naar de schoolagenda waar iedereen een link voor heeft ontvangen.
We volgen netjes het lesprogramma en hebben af en toe een uitje of bezoek in de klas.
En natuurlijk hebben we dit schooljaar ook weer; een sjoeldag en een bosdag, eindfeest, ed. hierover volgt later meer informatie. (Dit ligt natuurlijk aan het verloop van Corona of dit allemaal kan).

Afspraken dit schooljaar: 
luizenpluizen: Jacoline (moeder van Catharina) en Bianca (moeder van Mika).
klassenouders: Amanda (moeder van Lotte) en Natasja (moeder van Markus) Zij communiceren via de groepsapp die jullie als ouders onderling hebben of er wordt een mail gestuurd via de leerkrachten.
De gymtas ligt in de kluisjes, graag zelf afstemmen met je kind, wanneer de tas mee naar huis gaat om te wassen.


Social Schools: Graag zouden we willen vragen om aan te geven in de app/website van Social Schools of uw kind op de foto mag. Hier een stappenplan hoe u dat moet doen:
Beeldgebruik / Social Schools Het is voor ons heel erg belangrijk om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Als wij geen toestemming hebben om beeldmateriaal te gebruiken dan mogen we geen beeldmateriaal gebruiken.
Eerdere oproepen hebben helaas niet het gehoopte resultaat gehad waardoor wij vanaf de start van het schooljaar geen foto's meer kunnen plaatsen op Social Schools waarop kinderen te zien zijn. De foto’s van de eerste dagen in de nieuwe groep, een schoolreisje en/of het groep 8 kamp naar Vlieland kunnen zolang de toestemming niet op orde is dan ook niet meer op Social schools worden gezet. Dus . . . . . heel graag even door de stappen 1 t/m 6 lopen en aangeven of we toestemming hebben beeldmateriaal te plaatsen. Binnen Social Schools kunt u toestemming geven voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. Deze toestemming is ook te allen tijde ook weer in te trekken. Als school zijn wij erg geholpen met uw toestemming. Hieronder een stappenplan om per specifiek onderdeel al dan geen toestemming te geven voor het gebruiken van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.
Stap 1 Je gaat naar je social schools app;
Stap 2 Onderaan zie je 3 keuzes: ‘Home’, ‘Administratie’ en ‘Agenda’;
Stap 3 Ga naar ‘Administratie’;
Stap 4 Klik op de naam van je kind;
Stap 5 Klik op ‘Beeldgebruik voorkeuren’;
Stap 6 Graag ‘Ja’ of ‘Nee’ aanklikken.
Als u zich nog niet heeft aangemeld op Social Schools en/of uw account nog niet heeft geactiveerd dan kunt u een mail sturen naar Janette de Moor (j.demoor@vandijckschoolbilthoven.nl) met daarin graag de voor- , achternaam en de groep van uw kind(eren). Zij zal dan zorgen dat u een mail krijgt om u aan te melden op Social Schools.

Contact: Mocht je vragen hebben dan kun je altijd even mailen naar s.beving@vandijckschoolbilthoven.nl.