Welkom in groep 3.

Groep 3 bestaat dit jaar uit 22 kinderen, waarvan 11 jongens en 11 meisjes.
Op maandag en dinsdag staat juf Janneke voor de groep en juf Cynthia op woensdag, donderdag en vrijdag.
Behalve hard werken dansen en gymmen we ook. Dansen doen we om de week op Maandag met juf Marjolein.
Daarnaast gymmen we op dinsdag bij meester Menno en elke donderdag bij meester Jan.
Bij mooi weer gymmen we buiten, anders is de les in de grote gymzaal. Denken jullie aan het regelmatig wassen van de gymkleding?
En check af en toe of de gymschoenen nog passen. Op dit moment gaan er een aantal kinderen naar de XL groep op woensdagmorgen bij juf Patricia.
Uiteraard kunnen dit er gedurende het jaar meer worden.

Gebruikte methodes:
Rekenen: Pluspunt
Taal: Lijn 3
Schrijven: Pennenstreken
Verkeer: Wijzer door het verkeer
Ak: De blauwe planeet
Natuur/geschiedenis: het Doeboek van Naut en Brandaan
Sociaal/emotionele ontwikkeling: De Kanjertraining
Creatief: geen methode, maar meestal sluiten de lessen aan op het thema van Lijn 3, Een seizoen, feestdagen oid. … … ...

Bijzonderheden dit schooljaar:
Alle dagen van de week rekenen we, lezen we, hebben we een taalles en een schrijfles.
We leren alle letters te schrijven en alle cijfers tot en met 10. De kanjertraining doen we een of twee keer per week, ak doen we met juf Cynthia en Juf Janneke doet het Doeboek en geeft verkeerslessen. We hebben dit jaar ook uitjes van Kunst Centraal en we volgens lessen van het Natuur Milieu Educatief Centrum (zoals een bezoek aan een boerderij op dinsdag 2 april) In de week van 5 november doen we mee aan de Designweek at school, met op vrijdag als afsluiting een tentoonstelling voor de ouders. In het voorjaar hebben we een sjoelmiddag in de klas, op 18 april een paaslunch en op woensdag 19 juni hebben we bosdag met groep 3,4 en 5.

Afspraken dit schooljaar:
-luizenpluizen: Jacqueline Winkelman en Baukje van Dinther -klassenouders: moeder van Zeb en ….wie wil?
-opbergzakken: in de zak stoppen de kinderen hun jas, muts, handschoenen etc. Elk kind heeft een eigen zak met nummer wat correspondeert met het nummer op de kapstok. Verder hangt de gymtas en de tas van elk kind ook aan hun eigen haakje.
-toiletbezoek: in de klas is een grote beer. Als de beer op je stoel zit, mag je naar de wc. Als de beer al op iemands stoel zit en je hebt hoge nood, mag je altijd naar de wc zonder het te vragen.
-social schools: hopelijk heeft iedereen een account?! Elke week proberen we een bericht met foto te plaatsen van onze groep
-gezond tussendoortje: graag fruit en wat drinken voor 10.00 uur
Contact: mailtjes graag naar j.abbringh@vandijckschoolbilthoven.nl en c.kosse@vandijckschoolbilthoven.nl of gewoon even na schooltijd binnenlopen en een afspraak maken. Onze mobiele nummers worden niet gedeeld.