Groep 3 Schooljaar: 2019-2020

Groep 3 bestaat dit jaar uit 21 kinderen, waarvan 9 jongens en 12 meisjes.
Wie voor de groep? maandag en dinsdag: juf Janneke, woensdag, donderdag en vrijdag: juf Annetje
Juf Janneke werkt ook op donderdag en geeft dan Remedial Teaching aan kinderen uit verschillende groepen en Juf Annetje werkt op dinsdag, o.a. als coördinator van de RT.
Muziek en gym woensdag om de week: muziekles van juf Susanne dinsdag en donderdag: gym van meester Jan.
Bij mooi weer gymmen we buiten, in de winter is de les in de grote gymzaal. In de gymtas stop je een korte broek, een t-shirt met korte mouwen en makkelijke gympen.
Graag af en toe een check of de schoenen nog passen en graag dichte schoenen aan naar school voor de buitengymlessen (dus geen slippers).
Denken jullie zelf aan het regelmatig wassen van de gymkleding? De tas blijft nl. het hele jaar op school in het kluisje.

Gebruikte methodes:
Rekenen: Pluspunt
Taal: Lijn 3
Schrijven: Klinkers
Verkeer: Wijzer door het verkeer
Aardrijkskunde: De blauwe planeet
Natuur/geschiedenis: het Doeboek van Naut en Brandaan
Sociaal/emotionele ontwikkeling: De Kanjertraining
Creatief: geen methode, maar meestal sluiten de lessen aan op het thema van Lijn 3, een seizoen, feestdagen oid.

Iedere dag werken we aan rekenen en taal (lezen, spelling en taalontwikkeling). Bijna dagelijks is er een schrijfles waarin we alle letters leren schrijven èn alle cijfers.
De kanjertraining doen we één of twee keer per week en aardrijkskunde, natuur en verkeer komt minimaal 1 x per week aan bod, net als Engels en creatieve activiteiten.


Bijzonderheden dit schooljaar:
Belangrijke data: 
Knikkermasters: woensdag 23 september, een gezellige en actieve ochtend met de kinderen (hiervoor graag veel wc rollen sparen).
Bezoek aan de boerderij: donderdag 15 april
We hebben dit jaar ook activiteiten op school en uitjes van Kunst Centraal en we volgen lessen van het Natuur Milieu Educatief Centrum (zoals het bezoek aan de boerderij)
In januari/februari krijgt de groep 1 x per week digicircuit o.l.v. juf Janette en meester Manasse. Dit is een vervolg op wat de kinderen in groep 2 hebben gedaan.
Verder staan de paaslunch, het Van Dijcksongfestival, het schoolreisje, de sjoelmiddag, de bosdag en nog veel meer leuke activiteiten gepland*.
De data hiervoor, evenals voor de studiedagen en vakanties vindt u terug in de jaarkalender waarvoor u een link ontvangen heeft.
* Mits Corona geen roet in het eten gooit
 

Afspraken dit schooljaar:
-luizenouders: I.v.m. corona vragen we u om uw kind thuis heel goed te checken.
-klassenouders:
-kluisjes: Elk kind krijgt een kluisje, met een nummer aan de binnenkant, hierin bergen de kinderen hun jas,evt. handschoenen een extra warme trui en gymtas op.
-fruit en drinken voor de kleine pauze ligt in de trolley in de klas. Om verwarring te voorkomen blijft de lunch in de tas en hangt aan de stoel.
-wc bezoek: in de klas is een grote beer. Als de beer op je stoel zit, mag je naar de wc. Er gaat dus maar een kind tegelijk naar de wc.
Als de beer al op iemands stoel zit en je hebt hoge nood, mag je altijd naar de wc zonder het te vragen.
-social schools: iedereen heeft een account. We proberen regelmatig een berichtje met foto’s te plaatsen van een leuke activiteit of een belangrijke mededeling,
-Verjaardagen: Een in de winkel gekochte traktatie per kind verpakt en graag van tevoren aangeven wanneer uw kind zijn/haar verjaardag wil vieren i.v.m. de planning.
Contact: mailtjes graag naar j.abbringh@vandijckschoolbilthoven.nl en a.beumer@vandijckschoolbilthoven.nl  Onze mobiele nummers worden niet gedeeld.