Groep 3 Schooljaar: 2019-2020

Groep 3 bestaat dit jaar uit 18 kinderen, waarvan 8 jongens en 10 meisjes.
Op maandag en dinsdag staat juf Janneke voor de groep en juf Martine op woensdag, donderdag en vrijdag.
Juf Nicky loopt op maandag stage bij ons. Juf Janneke is er ook op donderdag voor de RT.
Behalve hard werken maken we muziek en gymmen we ook. De muziekles is om de week op maandag.
Daarnaast gymmen we op dinsdag en donderdag bij meester Jan. Bij mooi weer gymmen we buiten, anders is de les in de grote gymzaal.
De gymtassen hangen het hele jaar aan de kapstok. Denken jullie aan het regelmatig wassen van de gymkleding?
Graag af en toe een check of de schoenen nog passen en graag dichte schoenen aan naar school voor de buitengymlessen (dus geen slippers)
Voor sommige kinderen is het filosoferen met juf Patricia op dinsdag/woensdag. Na de herfstvakantie starten de XL lessen voor een aantal kinderen.
Ouders van kinderen voor wie dit geldt, worden door de leerkracht geïnformeerd.

Gebruikte methodes:
Rekenen: Pluspunt
Taal: Lijn 3
Schrijven: Klinkers
Verkeer: Wijzer door het verkeer
Aardrijkskunde: De blauwe planeet
Natuur/geschiedenis: het Doeboek van Naut en Brandaan
Sociaal/emotionele ontwikkeling: De Kanjertraining
Creatief: geen methode, maar meestal sluiten de lessen aan op het thema van Lijn 3, een seizoen, feestdagen oid.

Bijzonderheden dit schooljaar: Alle dagen van de week rekenen we, lezen we, hebben we een taalles en een schrijfles.
We leren alle letters te schrijven en alle cijfers tot en met 10.
De kanjertraining doen we een of twee keer per week, aardrijkskunde doen we met juf Martine en juf Janneke doet het Doeboek en geeft verkeerslessen.
We hebben dit jaar ook uitjes van Kunst Centraal en we volgen lessen van het Natuur Milieu Educatief Centrum (zoals een bezoek aan een boerderij op dinsdag 21 april)
In de eerste week van maart doen we mee aan de Design Challenge.
Op 8 april is er een paaslunch en op woensdag 27 mei hebben we bosdag met groep 3,4 en 5.
Op de laatste woensdag van het schooljaar gaan we sjoelen en hebben we wederom het Festival na schooltijd.

Afspraken dit schooljaar:
-luizenouders:
-klassenouders: moeder van Nora en moeder van Philine
-opbergzakken: in de zak stoppen de kinderen hun jas, muts, handschoenen etc.
  Elk kind heeft een eigen zak met nummer wat correspondeert met het nummer op de kapstok.
  Verder hangt de gymtas en de tas van elk kind ook aan hun eigen haakje met daarin hun lunch.
-fruithap en drinken voor 10.00 uur ligt in het trolley in de klas.
-toiletbezoek: in de klas is een grote beer. Als de beer op je stoel zit, mag je naar de wc. Als de beer al op iemands stoel zit en je hebt hoge nood, mag je altijd naar de wc zonder het te vragen.
-social schools: hopelijk heeft iedereen een account?! Elke week proberen we een bericht met foto te plaatsen van onze groep
gezond tussendoortje: graag fruit en wat drinken voor 10.30 uur evenals een gezonde traktatie als je jarig bent.
Graag van tevoren aangeven wanneer je kind wil trakteren.


Contact: mailtjes graag naar j.abbringh@vandijckschoolbilthoven.nl en m.nijmeijer@vandijckschoolbilthoven.nl of gewoon even na schooltijd binnenlopen en een afspraak maken.
Onze mobiele nummers worden niet gedeeld.