Groep 1/2 Kikkers en Vlinders
Schooljaar: 2020 - 2021

Onze groepen Groep 1/2 Kikkers bestaat momenteel uit 25 kinderen.
Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Jetty voor de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Bianca.
Groep 1/2 Vlinders bestaat momenteel uit 22 kinderen. Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Martine voor de groep en op donderdag en vrijdag juf Lotte.
Juf Lotte is tot 25 september nog met verlof en wordt tot die tijd vervangen door juf Els.

In de kleutergroepen maken we gebruik van de methodes Kleuterplein en Kleuteruniversiteit. De start van het thema van Kleuteruniversiteit is altijd een prentenboek.
Tijdens het thema komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Zoals reken- en taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en bewegingsonderwijs.
Elke week bieden we een cijfer en een letter aan in de groep. Om de creatieve ontwikkeling te stimuleren werken de kinderen iedere week aan een creatieve opdracht.
Daarnaast zijn er teken en knutselopdrachten uit de methodes Kleuterplein en Kleuteruniversiteit.
Muziek: om de week krijgen beide kleuterklassen op woensdag muziekles van juf Susanne.

Motorische ontwikkeling: de fijne motoriek wordt ontwikkeld door onder andere de creatieve opdrachten, maar ook door spelletjes uit de kast
en beginnende schrijfoefeningen in onder andere het cijferboekje en het letterboekje. Ook de grove motoriek is volop in ontwikkeling bij kleuters en wordt
geoefend tijdens buitenspelen en de gymles. Gymnastiek wordt meestal gegeven op donderdag.
De kinderen uit groep 2 van de Kikkers en Vlinders gaan samen op donderdag naar de gymles van meester Jan in de grote gymzaal of buiten.
De kinderen uit beide groepen 1 gaan samen gymmen met de leerkrachten in speelzaal. Als het slecht weer is, maken we ook op andere dagen gebruik van de speelzaal.

De sociaal-emotionele ontwikkeling: De Kanjertraining gebruiken we voor de sociaal-emotionele ontwikkeling waarin o.a. ook aandacht wordt besteed aan het oplossen van conflicten. 
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar wordt er in de klassen veel aandacht besteed aan de Kanjertraining.
Met behulp van kennismakingsspellen leren de kinderen elkaar beter kennen (bekend maakt bemind),
de kanjerafspraken worden herhaald,klassenregels worden opgesteld en er wordt aandacht geschonken aan de eerste uilen afspraak: we respecteren elkaar.
De kinderen krijgen in de tweede week een opdracht mee naar huis om ook thuis het gesprek aan te gaan over wat respect nu eigenlijk inhoudt. Doet u mee?

Differentiatie: In de groep houden we rekening met het niveau van de kinderen. Het ene kind is nog niet zover in zijn/haar ontwikkeling als het andere.
Op woensdag gaat juf Jetty met kinderen aan het werk die op wat voor manier dan ook wat extra hulp nodig hebben.
Ook worden er soms kinderen uit de klas gehaald voor extra uitdaging.

Zelfstandigheid: De zelfstandigheid van kinderen proberen wij te bevorderen door gebruik te maken van het de weektaak op het planbord.
De weektaak bestaat uit het letterboekje, cijferboekje een knutselopdracht en een ontwikkelingsspel.
Zodra het kind klaar is met de opdracht geven zij dit aan d.m.v. een pion achter hun naam, op het planbord.

Afspraken dit schooljaar: - Vanwege Covid-19 zijn de schooltijden op dit moment nog steeds aangepast: de kleuters worden om 8.20 verwacht op het achterplein.
Groep vlinders verzamelt op de tribune van het pannaveld en groep Kikkers verzamelt bij de zandbak.
Ouders wordt gevraagd om buiten het hek afscheid te nemen. Om 14:20 uur is de schooldag voor de kleuters ten einde en worden de kinderen naar het hek van het achterplein gebracht.
Op woensdag gaan de kleuters om 12:05 uur uit.

- Als uw kind ziek is of als uw kind door iemand anders dan gebruikelijk wordt opgehaald, vragen we u om ons voor 08:00 uur een mail te sturen. Een ziekmelding kan ook telefonisch.

- De kinderen nemen een tussendoortje (het liefst fruit of groente) en een lunch (boterhammen en beker drinken) mee.
  Op woensdag lunchen de kinderen niet op school. Voor ons is het prettig als dit in twee verschillende bakjes wordt meegegeven, voorzien van naam (ook op een banaan e.d.).

- Luizenpluizen: Normaal gesproken controleren de luizenouders iedere eerste maandag na de vakantie op luizen.
  Mochten er luizen of neten zijn aangetroffen bij een kind, dan wordt u op de hoogte gesteld en wordt er een hercontrole gedaan.
  Vanwege Covid-19 kan er momenteel geen luizencontrole op school plaatsvinden en vragen we u om uw kind thuis regelmatig te controleren.

- Opbergzakken: aan de kapstokken hangen luizenzakken voorzien van naam voor jas en tas.

- Gymmen: graag makkelijk aan te trekken gymschoenen met klittenband en voorzien van naam meegeven.
  Balletschoentjes zijn niet toegestaan. De schoenen blijven gedurende het schooljaar in de gym container (zonder tas).
  Mochten ze te klein zijn, dan worden ze mee naar huis gegeven zodat u nieuwe kunt kopen voor uw kind.

- Werkjes: Voor nieuwe kinderen graag een 23-rings multomap met de naam van uw kind meegeven.
   Hier doen de groepsleerkrachten gedurende de kleuterperiode de werkjes in van uw kind. Aan het eind van groep 2 gaat deze map mee naar huis.

- Verjaardagen: in overleg met de leerkracht kunt u het vieren van de verjaardag van uw kind plannen. De traktatie moet fabrieksmatig verpakt zijn. 

- Wekelijks wordt de wastas meegegeven. Dit schooljaar begint de Vlindergroep met de was.
   Als alle kinderen geweest zijn, gaat de wastas mee met één van de kinderen uit de Kikkergroep.

- Het komt wel eens voor dat een kind zich moet verschonen. Daarom willen wij u vragen om een extra setje kleding voor in de luizenzak mee te geven.
  Ook een extra vest voor in de luizenzak is wenselijk voor de koude dagen in verband met het ventileren van het lokaal.

- Het is prettig als kinderen voor schooltijd thuis al naar de wc zijn geweest, dat scheelt onderbrekingen in de kring ‘s ochtends.

Voor vragen zijn wij ook bereikbaar via de mail:
Groep ½ Kikkers ma t/m wo: j.vanbeusekom@vandijckschoolbilthoven.nl
wo t/m vrij: b.boshuis@vandijckschoolbilthoven.nl

Groep ½ Vlinders ma t/m wo: m.nijmeijer@vandijckschoolbilthoven.nl
do t/m vrij: l.vandenbrink@vandijckschoolbilthoven.nl